PDA

Vis full versjon : Styret informererIngvil
13-08-14, 00:33
Kjære alle brukere av forum.

Legger her ut et punkt fra årsmøtet 2014. Det ble diskutert hvordan foreningens inntekter kan økes, for å sikre at inntektene dekker kostnadene vi har, slik at budsjettet går i balanse:

- Økning av foreningens inntekter.
Det er i dag 107 registrerte familier i Sør-Afrika foreningen, hvorav 8 familier har meldt seg ut og det kun 56 familier som har betalt medlemsavgift for 2014. Det er registrert at en god del av de som ikke betaler medlemsavgift er på forum og det er kommet inn forslag om at de som kun ønsker å være på forum er med og betaler for dette. Det koster å drifte forumet og samtidig vil en symbolsk sum bidra til å øke inntektene til foreningen. En deltager på Årsmøtet foreslår at det bør være full årsavgift. Dette betyr at nåværende brukere av forum må betale årsavgift for inneværende år på kr 314 for å kunne fortsette å være på forum. Det kom også inn forslag om å gi en «gratis prøvetid» på tre måneder for nye medlemmer på forumet. Dagbøker og underforum vil ikke være åpent i prøveperioden. Årsmøtet ønsker at dette må skje fortløpende og at hele forum stenger for de som ikke har betalt innen rimelig tid.
Begge forslag blir enstemmig godkjent.

Dette betyr altså at årsmøtet har bestemt at forum stenges for brukere som ikke ønsker å betale medlemsavgift. For å fortsatt ha tilgang må medlemsavgiften for inneværende år betales. Jeg kan også opplyse om at årsmøtet har bestemt at fra 01.01.2015 øker medlemsavgiften til kr 400,- pr år.

Vi starter med å stenge i løpet av kort tid. Er du usikker på om du har betalt, så ta kontakt.
Er der andre kommentarer eller spørsmål, så send meg en pm.

Vennlig hilsen Ingvil

hegeSØR
13-08-14, 08:53
Ingvil, betyr dette at forumet også stenges for personer som ikke er eller har vært i adopsjonsprosess fra Sør-Afrika? Er det endringer for kriteriene for å bli medlem, både i forhold til selve foreningen og av forumet?

Ingvil
13-08-14, 09:40
Hei HegeSør!

Så fint at du spør!
Forum har aldri vært åpent for andre enn adoptanter fra Sør-Afrika. Vet at det en gang ble nevnt om/at det kunne/skulle åpnes opp for tanter, onkler og besteforeldre, men i løpet av de 3 år jeg har hatt ansvar for forum (mener det er årsmøtet for 2 år siden det ble nevnt, om det er det du tenker på) har jeg aldri godtatt andre enn søkere på Sør-Afrika som forumbrukere. Meg bekjent så er alle forumbrukere ventere eller adoptanter fra Sør-Afrika.

De aller fleste er blitt godkjent for Sør-Afrika når de sender meg mail og spør om tilgang, har hatt 2 eller 3 stk som har ventet på godkjenning når de har mailet meg (papirene har ligget til godkjenning hos bufetat). Andre som henvender seg og ønsker tilgang av forskjellige grunner (har hatt 2 så lenge jeg har hatt ansvar) har fått et høflig avslag.

Der er ikke noen endringer i kriterier for å bli medlem av foreningen. Sør-Afrika Foreningen er en forening for adoptanter og adopterte fra Sør-Afrika. Og det er styrets oppgave å forvalte dette.
Det som nå er forskjell fra tidligere, er at årsmøtet har bestemt at alle må være betalende medlem av foreningen for å få lov å bruke forumet. Det koster penger å drifte nettsiden og forum, og årsmøtet var enstemmige på at alle som bruker skal være med å betale. Nye søkere som ønsker tilgang får en gratis prøvetid på 3 måneder før de må betale, slik at de skal få sjangs til å se hva dette er for noe før de bestemmer seg.

Håper jeg klarte å svare på det du lurte på :sol: Bare spør i vei om det er noe mer!

Vennlig hilsen Ingvil

5ikkje
13-08-14, 13:34
Din inboks er full, Ingvil, så du får en melding her.

Jeg er en flittig bruker av forumet, men vi er ikke medlem lenger. Jeg vil gjerne fortsette å bruke forumet, så da blir jeg gjerne medlem igjen. Hvilken informasjon trenger du og hvilket kontonr. er det jeg skal overføre pengene til?

Ingvil
13-08-14, 14:55
Hei 5ikkje!
Så kjekt at du vil bli betalende medlem igjen! 314 kr betales til kontonr : 6182 05 34513 ved Ingvil Ovedal.
I nettbanken føres det på navn, adresse, telefonnummer , mail adresse og nick på forum. Dersom det blir dårlig med plass kan informasjonen sendes i en egen mail til: forum@saforeningen.no

(Har ordnet innboksen nå.. ;) )

Vennlig hilsen Ingvil

Lilla75
13-08-14, 16:14
Heisann!
Jeg har full forståelse for at styret/årsmøtet må tenke økonomi. Vi har jo sånn sett aldri meldt oss formelt ut, bare latt være å betale medlemsavgiften for 2014. (trodde man ble meldt ut automatisk da) Det var et valg vi tok etter 1-2 år der vi var ambivalent ifht mye av det som skjedde/ikke skjedde i foreningen. Vi er ikke i en ny adopsjonsprosess, men jeg er jo innom forumet kanskje daglig, men langt mindre aktiv enn tidligere. Om man ser på de som var aktive da jeg meldte meg inn, er det en tendens med mindre aktivitet etterhvert som hverdagen med barn/komplett familie skrider frem.
Som sagt har jeg full forsteålse for at det koster å drifte nettsiden og forumet. Jeg er ikke sikker på om min aktivitet her inne er tilstrekkelig til at jeg ønsker å betale full medlemsavgift, når det "bare" er forumet man får igjen. Når det er sagt har jeg savnet tilgang på hår/hud-trådene til en viss grad :blunke1:

Det jeg lurer på er om styret kan legge ut referat fra årsmøtet tilgjengelig for alle? Det hadde vært fint å se sakene fra årsmøtet, vedtak ifht treffet og ifht økonomi.

Ingvil
13-08-14, 18:45
Hei lilla75!

Takk for tilbakemelding!
Jeg skal legge ut årsmøtereferatet her. Vi gjør det slik i år med tanke på omstendighetene (om en times tid, når jeg kommer hjem til pcen ;) ). Programmet taklet ikke å legge ut filene for regnskapet for 2013 og budsjett 2015 - som jo er en naturlig del av referatet. Kan sende de på mail til deg om du sender meg mailadressen din på pm til meg.

Minner om at det ikke "bare" er tilgangen til forum du får, men også et superbra medlemsblad på mail to ganger pr år! Og selvsagt full tilgang på forumet.

Smil fra Ingvil

Ingvil
13-08-14, 19:19
Referat fra årsmøte 2014 i Sør-Afrikaforeningen 02. august 14

Antall medlemmer til stede: Det er 31 stemmeberettigede familier på treffet, 23 av disse deltar på årsmøtet. Ingen fullmakter er levert.
Valg av referent og ordstyrer ble Nina Feraco og Hege Sivertsen. Godkjent.

Sak 1. Årsmeldingen for 2013-2014.
Ingen kommentarer. Årsmelding godkjennes.

Sak 2. Regnskap for 2013 og budsjett for 2015.
v/ Svein Morten Takvam og Nina Feraco.
Regnskap for 2013 godkjent.
Budsjett for 2015. Mye diskusjon rundt et stort underskudd. Hva kan vi gjøre for å endre dette? «Er det mulig at styre og treffkommite kan ha mindre møter og ta det meste via skype/mail?» Dette er allerede vurdert, men det er viktig å møtes. Det er forståelse fra årsmøte at det må være slik det er i dag. «Kan det kuttes i den største potten reiseutgifter?» Vi finner alltid de billigste billettene og holder møter der det bor flest. Det nevnes fra styret at det er trist om treffet kun kan arrangeres annethvert år grunnet underskudd, dette er årsmøtet helt enig i.
Øking av medlemsavgift (se punkt 4) er da avgjørende for å få inn mer inntekt og få budsjettet i balanse, samt om det er andre måter å få inn inntekter på (se punkt 7).
«Er det mulig å få støtte som forening?» Dette kjenner ikke styret til og skal sjekke dette opp.

Årsmøtet ønsker å gå gjennom punkt 4 og punkt 7 før budsjett for 2015 godkjennes.

Sak 3. valg av styremedlem.
I følge vedtekter, paragraf 4, kan styret bestå av 5-7 personer. Vi har det siste året bestått av 7 medlemmer. Nåværende styre er som følger:
Hege Sivertsen – Leder – valgt for 2012-2014
Svein Morten Takvam – Kasserer – valgt for 2013-2014
Ingvil Ovedal – Nestleder – valgt for 2013-2014
Beathe Lunde Daaland – Styremedlem – valgt for 2012-2014
Nina Feraco– Styremedlem – valgt for 2013-2015
Marianne Holst Hansen – Styremedlem – valgt for 2013-2015
Torgeir Hjellnes – Styremedlem – valgt for 2013-2015
Av disse stiller ikke Svein Morten Takvam til gjenvalg og går derfor ut av styret.

Det ble spurt om benkeforslag under årsmøtet, Øyvind Brodal har meldt seg rett før årsmøtet og har derfor ikke presentert seg i innkallingen. Hege Sivertsen hadde i utgangspunktet valgt å trekke seg, men stiller 1 år til.

Disse stiller stiller til valg for perioden 2014-2016:
Beathe Lunde Daaland stiller til gjenvalg for 2 år.
Hege Sivertsetsen stiller til gjenvalg for 1 år
Ingvil Ovedal stiller til gjenvalg for 1 år.
Hanne Hagen Limbodal stiller til valg for 2 år
Anne Oseborg Ose stiller til valg for 2 år.
Else-Lill Grønnli stiller til valg for 2 år.
Øyvind Brodal stiller til valg for 2 år.

Tre fra treffkommiteen har trukket seg, styret har derfor spurt de som er på valg inn i styret om noen kan tenke seg å stille til valg til treffkommite istedenfor. Resultatet er da at Torgeir Hjellnes fra styret går over til treffkommite for 1 år, Else-Lill Grønli og Øyvind Brodal sa ja til å bli med treffkommite, dette for 2 år, Kalina Sharp-Bergesen ble valgt inn i fjor og har da 1 år igjen i treffkommiteen. Dermed er det nok plasser til både treffkommite og styret. Hege Sivertsen ble enstemmig valgt til styreleder, andre roller fordeles ved neste styremøte.
Styret spør om det er greit å gjøre det på denne måten, og uten valg, da det er nok medlemmer. Årsmøtet godkjente dette.

Sak 4. Medlemsavgift
Det har i flere år vært indexregulert medlemsavgift i Sør-Afrika foreningen. Forslag er å endre medlemsavgiften til en fastpris samt å øke denne. Det positive med fastpris er at vi slipper å vente til mars før vi får vite ny regulert medlemsavgift, alle kan fra januar betale en fast bestemt pris. Dette er enklere for medlemmene og for styret.
Det kom inn forslag om et gratis medlemsregister, dette skal sjekkes ut.
Fastpris er enstemmig godkjent fra årsmøtet.
Endring av medlemsavgiften. Det var mye diskusjon og det kom inn forslag om å legge inn en ekstrakostnad på kr 50/100 på de som kommer på treff for å få opp inntekten, dette ble ikke godkjent. Det kom forslag fra årsmøtet om å øke pris til kr 400, det stemmes derfor om å øke fastpris til kr 350 eller kr 400. Kr 400 ble enstemmig vedtatt.
Det vil hvert år stemmes over medlemsavgift , dette for å sikre budsjettet.

Sak 5 Treffsted
v/Torgeir Hjellnes og Ingvil Ovedal
Ingvil går gjennom spørreundersøkelsen som ble send tut til alle medlemmer tidligere I år. Ingen kommentarer til dette.
Det har kommet inn tre aktuelle steder for å arrangere treff 2015. Det stemmes over disse tre;
Vestlia Hotel, Geilo
Hotell Scandic, Fornebu
Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand.

Valget gjøres ved å skrive ned sin stemme (1 stemme pr familie), Torgeir og Ingvil teller gjennom stemmer og det noteres på flippover slik at årsmøtet er med som vitner.

Geilo: 13 stemmer
Kristiansand: 7 stemmer
Fornebu: 2 stemmer
Blankt: 1 stemme

Det vil si at treffet for 2015 blir på Geilo. Vi har kontrakt med Geilo ut 2015, det vil si at vi neste år må stemmes igjen.

Sak 6. dato for treff
v/Torgeir Hjellnes
Det har vært vurdert å flytte treffhelgen til en annen helg for å se om flere medlemmer er interessert i å være med eller om hotell kan gi en bedre pris. I følge spørreundersøkelsen er flest fornøyd med helgen vi allerede har, det vil si første helgen i august. Alternativ to er i september og alternativ tre er i juni. Det ble diskutert om det er naturlig og endra dato om treffsted endres. Årsmøtet er enstemmig om å beholde første helgen i august.

Sak 7. Eventuelt.
- Innkjøp av datamaskin og Office-pakken/regnskapsprogram til foreningen.
Igjen kom vi tilbake til et allerede stort underskudd i budsjettet og det ble diskutert om det er mulig å finne andre løsninger. Det sjekkes ut om det er mulighet til å få en gammel pc, om dette går i orden er det kun nødvendig med Office pakken. Styret forklarer at det er nødvendig med en egen pc til dette, årsmøtet forstår og godkjenner innkjøp av pc og officepakke.

- Økning av foreningens inntekter.
Det er i dag 107 registrerte familier i Sør-Afrika foreningen, hvorav 8 familier har meldt seg ut og det kun 56 familier som har betalt medlemsavgift for 2014. Det er registrert at en god del av de som ikke betaler medlemsavgift er på forum og det er kommet inn forslag om at de som kun ønsker å være på forum er med og betaler for dette. Det koster å drifte forumet og samtidig vil en symbolsk sum bidra til å øke inntektene til foreningen. En deltager på Årsmøtet foreslår at det bør være full årsavgift. Dette betyr at nåværende brukere av forum må betale årsavgift for inneværende år på kr 314 for å kunne fortsette å være på forum. Det kom også inn forslag om å gi en «gratis prøvetid» på tre måneder for nye medlemmer på forumet. Dagbøker og underforum vil ikke være åpent i prøveperioden. Årsmøtet ønsker at dette må skje fortløpende og at hele forum stenger for de som ikke har betalt innen rimelig tid.
Begge forslag blir enstemmig godkjent.

- Hvordan sikre at medlemmer ikke «forsvinner?
Denne posten ble ikke diskutert da tiden ikke strakk til.

Sak 2 budsjett 2015 tas opp igjen.

Etter å ha gått gjennom endringer med økt medlemsavgift samt at alle medlemmene betaler vil dette kunne gi et mye mindre underskudd. Det må jobbes videre md hvordan vi kan få øke inntekten ytterligere slik at vi unngår underskudd helt.

Budsjett 2015 godkjent forutsatt at styret gjør sitt alle beste for at budsjettet skal gå i balanse.

Referat slutt

hegeSØR
13-08-14, 19:44
Hei HegeSør!

Så fint at du spør!
Forum har aldri vært åpent for andre enn adoptanter fra Sør-Afrika. Vet at det en gang ble nevnt om/at det kunne/skulle åpnes opp for tanter, onkler og besteforeldre, men i løpet av de 3 år jeg har hatt ansvar for forum (mener det er årsmøtet for 2 år siden det ble nevnt, om det er det du tenker på) har jeg aldri godtatt andre enn søkere på Sør-Afrika som forumbrukere. Meg bekjent så er alle forumbrukere ventere eller adoptanter fra Sør-Afrika.

De aller fleste er blitt godkjent for Sør-Afrika når de sender meg mail og spør om tilgang, har hatt 2 eller 3 stk som har ventet på godkjenning når de har mailet meg (papirene har ligget til godkjenning hos bufetat). Andre som henvender seg og ønsker tilgang av forskjellige grunner (har hatt 2 så lenge jeg har hatt ansvar) har fått et høflig avslag.

Der er ikke noen endringer i kriterier for å bli medlem av foreningen. Sør-Afrika Foreningen er en forening for adoptanter og adopterte fra Sør-Afrika. Og det er styrets oppgave å forvalte dette.
Det som nå er forskjell fra tidligere, er at årsmøtet har bestemt at alle må være betalende medlem av foreningen for å få lov å bruke forumet. Det koster penger å drifte nettsiden og forum, og årsmøtet var enstemmige på at alle som bruker skal være med å betale. Nye søkere som ønsker tilgang får en gratis prøvetid på 3 måneder før de må betale, slik at de skal få sjangs til å se hva dette er for noe før de bestemmer seg.

Håper jeg klarte å svare på det du lurte på :sol: Bare spør i vei om det er noe mer!

Vennlig hilsen Ingvil

Tusen takk for gode og oppklarende svar Ingvil!

Ingvil
13-08-14, 20:26
Tusen takk for gode og oppklarende svar Ingvil!

Bare hyggelig :megaklem:

aadnevig
13-08-14, 22:34
Takk for fint referat! :-)Referat fra årsmøte 2014 i Sør-Afrikaforeningen 02. august 14

Antall medlemmer til stede: Det er 31 stemmeberettigede familier på treffet, 23 av disse deltar på årsmøtet. Ingen fullmakter er levert.
Valg av referent og ordstyrer ble Nina Feraco og Hege Sivertsen. Godkjent.

Sak 1. Årsmeldingen for 2013-2014.
Ingen kommentarer. Årsmelding godkjennes.

Sak 2. Regnskap for 2013 og budsjett for 2015.
v/ Svein Morten Takvam og Nina Feraco.
Regnskap for 2013 godkjent.
Budsjett for 2015. Mye diskusjon rundt et stort underskudd. Hva kan vi gjøre for å endre dette? «Er det mulig at styre og treffkommite kan ha mindre møter og ta det meste via skype/mail?» Dette er allerede vurdert, men det er viktig å møtes. Det er forståelse fra årsmøte at det må være slik det er i dag. «Kan det kuttes i den største potten reiseutgifter?» Vi finner alltid de billigste billettene og holder møter der det bor flest. Det nevnes fra styret at det er trist om treffet kun kan arrangeres annethvert år grunnet underskudd, dette er årsmøtet helt enig i.
Øking av medlemsavgift (se punkt 4) er da avgjørende for å få inn mer inntekt og få budsjettet i balanse, samt om det er andre måter å få inn inntekter på (se punkt 7).
«Er det mulig å få støtte som forening?» Dette kjenner ikke styret til og skal sjekke dette opp.

Årsmøtet ønsker å gå gjennom punkt 4 og punkt 7 før budsjett for 2015 godkjennes.

Sak 3. valg av styremedlem.
I følge vedtekter, paragraf 4, kan styret bestå av 5-7 personer. Vi har det siste året bestått av 7 medlemmer. Nåværende styre er som følger:
Hege Sivertsen – Leder – valgt for 2012-2014
Svein Morten Takvam – Kasserer – valgt for 2013-2014
Ingvil Ovedal – Nestleder – valgt for 2013-2014
Beathe Lunde Daaland – Styremedlem – valgt for 2012-2014
Nina Feraco– Styremedlem – valgt for 2013-2015
Marianne Holst Hansen – Styremedlem – valgt for 2013-2015
Torgeir Hjellnes – Styremedlem – valgt for 2013-2015
Av disse stiller ikke Svein Morten Takvam til gjenvalg og går derfor ut av styret.

Det ble spurt om benkeforslag under årsmøtet, Øyvind Brodal har meldt seg rett før årsmøtet og har derfor ikke presentert seg i innkallingen. Hege Sivertsen hadde i utgangspunktet valgt å trekke seg, men stiller 1 år til.

Disse stiller stiller til valg for perioden 2014-2016:
Beathe Lunde Daaland stiller til gjenvalg for 2 år.
Hege Sivertsetsen stiller til gjenvalg for 1 år
Ingvil Ovedal stiller til gjenvalg for 1 år.
Hanne Hagen Limbodal stiller til valg for 2 år
Anne Oseborg Ose stiller til valg for 2 år.
Else-Lill Grønnli stiller til valg for 2 år.
Øyvind Brodal stiller til valg for 2 år.

Tre fra treffkommiteen har trukket seg, styret har derfor spurt de som er på valg inn i styret om noen kan tenke seg å stille til valg til treffkommite istedenfor. Resultatet er da at Torgeir Hjellnes fra styret går over til treffkommite for 1 år, Else-Lill Grønli og Øyvind Brodal sa ja til å bli med treffkommite, dette for 2 år, Kalina Sharp-Bergesen ble valgt inn i fjor og har da 1 år igjen i treffkommiteen. Dermed er det nok plasser til både treffkommite og styret. Hege Sivertsen ble enstemmig valgt til styreleder, andre roller fordeles ved neste styremøte.
Styret spør om det er greit å gjøre det på denne måten, og uten valg, da det er nok medlemmer. Årsmøtet godkjente dette.

Sak 4. Medlemsavgift
Det har i flere år vært indexregulert medlemsavgift i Sør-Afrika foreningen. Forslag er å endre medlemsavgiften til en fastpris samt å øke denne. Det positive med fastpris er at vi slipper å vente til mars før vi får vite ny regulert medlemsavgift, alle kan fra januar betale en fast bestemt pris. Dette er enklere for medlemmene og for styret.
Det kom inn forslag om et gratis medlemsregister, dette skal sjekkes ut.
Fastpris er enstemmig godkjent fra årsmøtet.
Endring av medlemsavgiften. Det var mye diskusjon og det kom inn forslag om å legge inn en ekstrakostnad på kr 50/100 på de som kommer på treff for å få opp inntekten, dette ble ikke godkjent. Det kom forslag fra årsmøtet om å øke pris til kr 400, det stemmes derfor om å øke fastpris til kr 350 eller kr 400. Kr 400 ble enstemmig vedtatt.
Det vil hvert år stemmes over medlemsavgift , dette for å sikre budsjettet.

Sak 5 Treffsted
v/Torgeir Hjellnes og Ingvil Ovedal
Ingvil går gjennom spørreundersøkelsen som ble send tut til alle medlemmer tidligere I år. Ingen kommentarer til dette.
Det har kommet inn tre aktuelle steder for å arrangere treff 2015. Det stemmes over disse tre;
Vestlia Hotel, Geilo
Hotell Scandic, Fornebu
Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand.

Valget gjøres ved å skrive ned sin stemme (1 stemme pr familie), Torgeir og Ingvil teller gjennom stemmer og det noteres på flippover slik at årsmøtet er med som vitner.

Geilo: 13 stemmer
Kristiansand: 7 stemmer
Fornebu: 2 stemmer
Blankt: 1 stemme

Det vil si at treffet for 2015 blir på Geilo. Vi har kontrakt med Geilo ut 2015, det vil si at vi neste år må stemmes igjen.

Sak 6. dato for treff
v/Torgeir Hjellnes
Det har vært vurdert å flytte treffhelgen til en annen helg for å se om flere medlemmer er interessert i å være med eller om hotell kan gi en bedre pris. I følge spørreundersøkelsen er flest fornøyd med helgen vi allerede har, det vil si første helgen i august. Alternativ to er i september og alternativ tre er i juni. Det ble diskutert om det er naturlig og endra dato om treffsted endres. Årsmøtet er enstemmig om å beholde første helgen i august.

Sak 7. Eventuelt.
- Innkjøp av datamaskin og Office-pakken/regnskapsprogram til foreningen.
Igjen kom vi tilbake til et allerede stort underskudd i budsjettet og det ble diskutert om det er mulig å finne andre løsninger. Det sjekkes ut om det er mulighet til å få en gammel pc, om dette går i orden er det kun nødvendig med Office pakken. Styret forklarer at det er nødvendig med en egen pc til dette, årsmøtet forstår og godkjenner innkjøp av pc og officepakke.

- Økning av foreningens inntekter.
Det er i dag 107 registrerte familier i Sør-Afrika foreningen, hvorav 8 familier har meldt seg ut og det kun 56 familier som har betalt medlemsavgift for 2014. Det er registrert at en god del av de som ikke betaler medlemsavgift er på forum og det er kommet inn forslag om at de som kun ønsker å være på forum er med og betaler for dette. Det koster å drifte forumet og samtidig vil en symbolsk sum bidra til å øke inntektene til foreningen. En deltager på Årsmøtet foreslår at det bør være full årsavgift. Dette betyr at nåværende brukere av forum må betale årsavgift for inneværende år på kr 314 for å kunne fortsette å være på forum. Det kom også inn forslag om å gi en «gratis prøvetid» på tre måneder for nye medlemmer på forumet. Dagbøker og underforum vil ikke være åpent i prøveperioden. Årsmøtet ønsker at dette må skje fortløpende og at hele forum stenger for de som ikke har betalt innen rimelig tid.
Begge forslag blir enstemmig godkjent.

- Hvordan sikre at medlemmer ikke «forsvinner?
Denne posten ble ikke diskutert da tiden ikke strakk til.

Sak 2 budsjett 2015 tas opp igjen.

Etter å ha gått gjennom endringer med økt medlemsavgift samt at alle medlemmene betaler vil dette kunne gi et mye mindre underskudd. Det må jobbes videre md hvordan vi kan få øke inntekten ytterligere slik at vi unngår underskudd helt.

Budsjett 2015 godkjent forutsatt at styret gjør sitt alle beste for at budsjettet skal gå i balanse.

Referat slutt

Ingvil
14-08-14, 12:56
Takk for fint referat! :-)

Bare hyggelig! :megaklem:

Lilla75
14-08-14, 16:01
Takk for referat og for mail med regnskap og budsjett :sol:

Nå var jo ikke jeg på årsmøtet, og ville jo heller ikke vært stemmeberettiget all den tid vi ikke var medlemmer da.
Jeg frykter at benkeforslaget om stenging av forumet for andre enn medlemmer kanskje var forhastet og lite gjennomtenkt, som kanskje naturlig når det dukket opp på årsmøtet og ikke drøftet i forkant.
For oss var forumet et flott lavterskel tilbud og vi ble medlemmer her inne (og etterhvert også medlemmer i foreningen) lenge før vi ble godkjent av Bufetat. Den gang hadde vi neppe blitt med på forumet om det skulle koste 400 kr i året. Mest fordi at man da ikke vet hvor bra dette møtestedet kan være for medadoptanter. Selv med 3 mnd prøvetid frykter jeg at terskelen blir for høy for nye medlemmer, og kanskje skal det mer til for å engasjere seg i "prøvetiden". Det er stor geografisk spredning av adoptanter fra SA, og for meg tok det mer enn 3 mnd å etablere et forhold til både forumet, og ikke minst de av dere jeg har vært så heldig å bli kjent med og møtt i virkeligheten etterhvert. Det er stort pluss med hele forumet, og jeg er EVIG takknemlig for de av dere jeg regner som mine venner nå :klem1:.

Jeg lurer på hvor mange personer det er på forum? Hvor mange er aktive (om det finnes statistikk på det)?
Hvor mange medlemmer er det i foreningen? (Dette ble sikkert lagt frem i årsmeldingen, men den har jeg ikke lest noen sted). Hvor mange medlemmer har foreningen hatt på det meste, historisk sett?

I regnskapet kommer det frem at nettsiden koster 2000 kr i året. Dette er med forumet regner jeg med, siden det ikke er spesifisert noe annet sted.
For dere som var til stede på Geilo, var det sikker forståelig at styret må ha egen pc og officepakke. Nå har jeg bare mangeårig erfaring fra annet styrearbeid, bla fra lokalavdelingen i VB, og ingen av disse styrene har driftet et nettsted, men jeg skjønner ikke hvorfor det er nødvendig med egen pc til foreningen (og dermed styre mot et større underskudd).
Kjempefint om dere kan forklare for alle oss (og også de medlemmene som ikke var på årsmøtet) hvorfor dere tenker slik, og hvem som skal ha den (leder, sekretær, nettansvarlig, kasserer?). Hvor lenge varer en pc, og hvor ofte skal/må den byttes ut?

Synd at det ikke ble tid til punktet om "hvordan unngå at medlemmer "forvinner"", for det tror jegdet burde vært en god diskusjon omkring.

Jeg håper at det er rom for å stille spørsmål og ha en diskusjon her inne på forumet. Jeg har fått private meldinger som er enige med meg. Mitt ønske er at man skal kunne drøfte ting åpent her, i en respektfull tone og at det er lov å være uenige.

Og så håper jeg dere gir en dag eller to, eller en ukes varsel, før forumet stenges, sånn at de som evt vil betale fortsatt har tilgang til kontoinformasjon osv.

Lilla75
14-08-14, 19:47
REDIGERT: ser nå at det er 107 registrerte familier i foreningen (forumet??) og kun 56 som har betalt medlemsavgiften for 2014, jeg fant det i referatet i siste punkt.
Vil gjerne likevel vite hvor mange betalende medlemmer det har vært på det meste. Er det slik at det har vært stort frafall av betalende medlemmer bør man kanskje heller spørre seg hvorfor, og prioritere tid til en slik diskusjon i stedet for å legge på full medlemsavgift på forumet.

Helene
14-08-14, 20:08
Jeg har tenkt mye fram og tilbake etter jeg leste denne tråen første gangen, og lurt på om jeg skal kommentere eller ikke.

Jeg syns det er trist at det ble bestemt at forumet kun skal være åpent for betalende medlemmer.

Jeg vil gjerne komme med noen tanker som vi hadde da vi opprettet forumet.
Det er ingen hemmelighet at det var jeg som fikk igjennom i styret den gang, at foreningen skulle åpne eget Sør-Afrika forum. Noen var imot, men alle gikk inn for å prøve et eget forum. Før SA-forumet, var det mange av oss inne på Ønskebarn sitt forum, også et gratis forum.

Det vi så for oss var et forum for søkere og adoptanter på SA. Vi ønsket et forum hvor vi kunne samle gode råd og tips. Komme med erfaringer og dele det hjerte flyter over av. Sette ting i undergrupper og egne tråer, så det var enklere å finne fram om alt vi lurte på om SA og adopsjon osv osv. Vi som satt i styret den gangen var fornøyde med resultatene, og de som ikke hadde vært positive til å begynne med, innrømmet at de hadde tatt feil. Forumet var meget vellykket.

Man ser jo at etter hvert som årene går, så er det kanskje blitt litt mindre aktivitet. Men forumet i seg selv inneholder i dag masse verdifull informasjon som er gull verd for folk i adopsjonsprosessen, og også etter hjemkomst. Det er synd at dette nå blir stengt for folk som ikke ønsker å være medlemmer av div grunner.

Da jeg satt i styret var vi veldig klare på at forumet skulle være gratis, nettopp for å få folk til å bli med og være på forumet. Vi ville ha et levende forum, men også et forum hvor folk skulle kunne lese informasjon om SA-adopsjon uten å måtte gjøre seg kjent. Folk skulle få være seg selv, åpen eller anonym. På den måten så fikk også folk kjennskap til SA-foreningen gjennom forumet, og vi fikk nye medlemmer! Vi laget etter hvert eget underforum for medlemmer, men var fast bestemt på at det meste av forumet skulle være for alle SA-adoptanter.

Forumet er en veldig liten utgift i forhold til hele budsjettet. Styret bør gå i seg selv, hva prioriterer dere penger på? Hvorfor velger folk å ikke være medlemmer lenger? Hvordan få nye medlemmer?

Jeg tror at med å stenge for ikke medlemmer, vil være det samme som at dere nå «begynner å grave forumets egen grav»… Jeg håper jeg tar feil, men jeg frykter at dette verdifulle forumet med ALL den informasjon vi har liggende her, vil dø ut ved å gjøre det dere har bestemt nå. Jeg tror ikke dette er veien å gå for å få folk til å betale medlemsavgift.

Det står at det kom opp som et forslag på årsmøte og stemt over der og da. Det er jo da et lite gjennomtenkt og lite drøftet tema. Veldig lite gjennomtenkt syns jeg.

pjusk
15-08-14, 10:29
Hei!
Bare en liten "obs"... Hvis man går via www.saforeningen.no - klikker på "les mer" under "Styret informerer" og så klikker på "Siste innlegg" i høyre kolonne - så er forumet åpent. UTEN å være innlogget. Det er først når man evt skal svare på en tråd at man blir spurt om å logge inn. Vet ikke om dere er klar over dette? Dvs. man ser den delen av forumet som er ment å skulle være skjult for de som ikke har log-in (vil jeg tro?). Diskusjonen som pågår under "styret informerer" osv.
Mvh
Pjusk

Ingvil
15-08-14, 12:11
Hei pjusk!
Det er det som blir diskutert her under Informasjon (det er her tråden 'Styret informerer' er lagt) som vises der. Det er pga alt under Informasjon er åpent for alle til å se, men en kan ikke kommentere uten å være innlogget.
Det er informert om dette i ny tråd av Silli, 06-05-12 - denne tråden er klistret slik at den alltid skal komme vises blant de første, slik at alle skal kunne se, lese og være klar over dette.

MVH Ingvil

HeSivertsen
15-08-14, 13:16
SVAR FRA STYRET OM ÅRSMØTETS BESTEMMELSE OM Å LUKKE FORUM FOR IKKE- MEDLEMMER
Det er klart at det er lov å lufte meningene sine på forumet, og styret synes det er fint at dere gjør dette i åpent forum, slik at alle får se innvendingene (som sikkert flere er enige i) og slik at vi får mulighet til å svare.

Styret kan gjerne «gå i seg selv» for å se på hva vi prioriter å bruke penger på, men alle budsjetter og regnskap er godkjent av foregående årsmøter. Det koster særlig penger å arrangere treff, men dette er også en av foreningens hovedhensikter.

Det var styret som kom med forslag om å ha en avgift for å bruke forum. Dette for å dekke noe av et stort underskudd i foreningen. Vi ønsket i utgangspunktet ikke å stenge noen ute fra forum, men det er snakk om at foreningen har et stort økonomisk underskudd og vi trenger at folk betaler medlemsavgiften. Slik årsmøtet så det, var den sikreste måten å få flere til å betale denne å stenge forum for ikke- medlemmer. Hensikten er altså egentlig ikke å dekke inn utgiften med å drive forum, men å sikre medlemsinntekter slik at vi kan dekke inn underskuddet i budsjettet.

Da benkeforslaget om fullt medlemskap kom, ble dette diskutert. Vi hadde en diskusjon rundt hvilken effekt det vil kunne få særlig i forhold til nye medlemmer. Akkurat de argumentene dere trekker frem ble luftet. Samtidig ble det også påpekt at flere ønsket et mer «skjerma» forum da informasjonen som legges ut til tider er relativt personlig og man ønsker at det er mennesker i samme situasjon som har tilgang til denne informasjonen. Nå skal jo forum kun være for mennesker som søker å adoptere/ar adoptert/ er adoptert, men flere tok til orde for at det trolig var søkere som var kommet lengre i prosessen som ville betale for et medlemskap. Som dere kan se av referatet ble forslaget enstemmig vedtatt.

Styret har ikke myndighet til å endre årsmøtets bestemmelser. Men dette emnet vil bli tatt opp igjen på neste årsmøte, så får vi se om årsmøtet ønsker å endre på vedtaket. Vi håper alle at dette ikke vil føre til et «dødt» forum, noe som hadde vært veldig trist- for forum er unektelig en flott kilde både til vennskap og informasjon.

Lilla75
15-08-14, 13:41
Takk for svar, HeSivertsen.
Jeg syns det er fint at dere opptrer ryddig og gir et samlet svar.

Har du tallene på hvor mange som har vært medlem av foreningen på det meste? Og hvor mange "medlemmer" er bare på forumet?

Om dere også kunne forklart det med behov for egen pc, så hadde det også vært fint. Kan godt hende det er helt opplagt at det er et slik behov, men jeg bare ikke skjønner det.

For en utenfor et geografisk tyngdepunkt, og som nok ikke kommer til å prioritere å reise langt (og kronglete) på treff, oppleves det som forumet skal subsidere foreningens drift. Og det sier dere jo egentlig også med at hovedformålet er å skaffe inntekter til å dekke inn underskudd.

Jeg er fortsatt i tenkeboksen over hvorvidt jeg ønsker å betale for å være på forum når vi ikke skal adoptere flere ganger, og derfor hadde det vært fint med svar på de spørsmålene ovenfor.

HeSivertsen
18-08-14, 12:06
SVAR FRA STYRET
Styret velger å ikke vise til interne forhold som antall medlemmer som har vært innom foreningen og brukere av forum til allmenheten. Disse tallene ble presentert på årsmøtet, og medlemmer som ønsker informasjonen kan ta kontakt med styret for å få disse. Vi håper på forståelse for dette. Vi har denne gang valgt å vise årsmøtereferatet i sin helhet (da dette ble etterlyst) da beslutningen om å stenge forum for ikke- medlemmer er en stor forandring i brukstilgangen til forumet.

Når det gjelder innkjøp av PC har årsmøtet godtatt et kjøp. Pga dårlig økonomi er det ikke budsjettert med innkjøp av PC verken i 2014 eller 2015- regnskapet. Men dersom økonomien endrer seg, kan styret kjøpe en PC uten å måtte vente til neste årsmøte. Årsaken til hvorfor styret ønsker en egen PC er enkel. Mange har i dag ikke egen PC, men nettbrett. Disse egner seg ikke til å føre regnskap og gjøre andre administrative oppgaver. Office-pakken er ønskelig fordi de gratisprogrammene som finnes (iallfall de vi vet om), krever at man må være online, og dette er ikke alltid mulig.

Sør-Afrikaforeningen er et hele. Vi arrangerer treff, produserer medlemsblad og drifter forumet. Det er umulig og ikke ønskelig å skille disse oppgavene fra hverandre. Det er medlemmene i foreningen som bestemmer hvordan man skal forholde seg til disse oppgavene. Nå har årsmøtet bestemt at det er medlemmer som skal få tilgang til forumet. Endringen som årsmøtet vedtar i forhold til forum er gjeldende på samme måte som andre vedtak som bestemmes av årsmøtet (f.eks. budsjetter, treffsted og medlemskontingent). Styret er satt til å forvalte årsmøtets bestemmelser. Foreningen har forandret seg de ti årene som har gått siden foreningens oppstart, og det er gjeldende årsmøtevedtak og styrebestemmelser som gjelder uansett hvilke visjoner og tanker tidligere styrer og årsmøter har hatt.

Styret håper at flest mulig av forumets brukere vil betale medlemsavgiften. Vi ønsker en levende forening hvor mennesker fra hele landet kan ha et felles møtested, enten ved å bruke forum, bidra til medlemsbladet (eller bare lese det) eller delta på treff. Vi setter stor pris på at folk har ulike meninger og oppfordrer til diskusjoner. Det er viktig at folk kommer med synspunkter som årsmøtet og styret kanskje ikke har tenk på, bare slik kan vi ivareta alle medlemmene våre. Men vedtak som er fattet av årsmøtet kan ikke endres før neste årsmøte.

Vi er en liten forening, og dersom vi skal overleve de neste årene må medlemskontingenten betales. De medlemmene som var på årsmøtet (og det var over 50% av medlemsmassen) så realiteten og stemte derfor for å stenge forum i håp om å få opp medlemsinntektene. Dersom man ønsker å delta i beslutningsprosessene i foreningen må man være medlem i foreningen og delta (eller benytte fullmakt) på årsmøtet.

Med dette svaret antar vi at diskusjonen er lagt død. Dersom man ønsker å endre dette vedtaket (eller andre vedtak gjort på årsmøtet) er det nødvendig å være medlem og uttale seg på årsmøtet.

Stenging av forum vil starte i midten av september.

Kalina
13-10-19, 20:25
Her kommer litt informasjon fra det nye styret i SA foreningen. Det nye styret ble valgt på årsmøtet på Geilo i august i år. Rollene i styret er presentert i under, i tillegg til litt bakgrunnsinformasjon om medlemmene slik at dere skal bli litt bedre kjent med oss. For bilder av medlemmene se pdf filen lagt ut på foreningens FB side den 11.oktober av Åslaug Lyngset.

Styret består av både gamle og nye ansikter, der alle har et ønske om å fortsette det viktige arbeidet med å bygge et nettverk som støtter både adoptanter og adopterte. Dersom dere har innspill til styret, tilbakemeldinger, spørsmål eller informasjon dere ønsker å dele med oss, ikke nøl med å ta kontakt.

Epost til styret: post@saforeningen.no

Kalina
Hvem er du og hvor bor du?
Jeg heter Kalina Sharp-Bergersen og bor på Hvalstad i Asker sammen med min mann Joakim og våre to barn Abigail og Axel. Abigail ble født i Kimberley og går i 2. klasse og Axel, som nettopp har blitt to år, ble født i Cape Town. Jeg er ny i styret, men har sittet i treffkomiteen i to år.

Hva jobber du med?
Jeg jobber for Kirkens Nødhjelp med innovasjon og kommunikasjon av resultater, i tillegg til prosjekter innen digitalisering og bærekraftighet.

Hva betyr SA foreningen for deg?
MYE! Vi voksne har lest oss opp og ned på forumet om alt fra tilknytning til hårstell, og utvekslet erfaringer i fokus grupper og i baren sent om kvelden på treffet. Men det viktigste at både store og små har skaffet seg et nettverk av venner over hele Norge som har en lignende historie som vår.

Hva er din rolle i styret?
Jeg er nestleder i styret. Min hovedoppgave blir videreutviklingen av foreningens forum, inkludert forvaltningen av informasjonen som ligger der. Gleder meg veldig til å ta tak i dette.

Har du et hemmelig talent?
Jeg er flink til å ri hest!


Torunn
Hvem er du og hvor bor du?
Torunn Fjær-Haugvik, 45 år og er gift med Even. Vår datter Jenny går i 2. klasse og er født litt utenfor Cape Town. Vi går og venter på tildeling for nummer 2.

Bor på Hosle i Bærum.

Hva jobber du med?
Jeg jobber i Foreningen for hjertesyke barn. Her er mine hovedoppgaver økonomi og ungdomsarbeid, men har også flere andre små prosjekter.

Hva betyr SA foreningen for deg?
For oss er det en forening hvor vi kan møte andre som har adoptert fra Sør-Afrika. Her kan vi utveksle erfaringer, få råd og tips. Jenny synes det er gøy å møte andre barn med samme bakgrunn.

Hva er din rolle i styret?
Jeg ble valgt inn som vara, men har nå blitt fast styremedlem og kasserer. Håper å kunne bidra inn i styret med de erfaringene/kunnskapene jeg har.

Har du et hemmelig talent?
Talent og talent… jeg kan spille en del instrumenter, selv om fleste av de tar seg best ut på utstilling for tiden…


Åslaug
Hvem er du og hvor bor du?
Jeg er Åslaug Lyngset, 45 år, gift med Morten og har Jonas 4 år fra Cape Town.

Jeg bor på Årvoll i Oslo.

Hva jobber du med?
Jeg jobber som fagleder i Unikum med ansvar for kompetanseutvikling og opplæring

Hva betyr SA foreningen for deg?
SA foreningen for meg betyr først og fremst at jeg og min familie har ett nettverk der vi kan treffe andre adopterte og adoptanter fra Sør-Afrika, få gode råd og tips og ha noen å diskutere både store og små spørsmål med.

Hva er din rolle i styret?
Jeg satt som vara i styret i fjor, og er i år valgt inn som ordinært styremedlem. Jeg fortsetter med de samme oppgavene, og har hovedsakelig ansvar for å kvalitetssikre det som legges ut på sosiale medier, godkjenne og legge til nye medlemmer, samt produsere innhold til nyhetsbrevet.

Har du et hemmelig talent?
Mange! He he.. Jeg kan plystre uten at noen ser det, jeg er veldig god på green curry gryte og jeg kan sette sammen avanserte Ikea møbler uten hjelp😊


Rune
Hvem er du og hvor bor du?
Jeg er Rune Skolbekken, 48 år, født og oppvokst i Nord-Odal i Hedmark der jeg også bor. Gift med Kristine og vi har to sønner, Elliot snart 7, og Georg snart 4 år. Begge er fra Cape Town.

Hva jobber du med?
Jeg jobber som rådgiver innen vann, avløp og miljø i Nord-Odal kommune.

Hva betyr SA foreningen for deg?
SA foreningen gir meg og min familie en mulighet for å treffe andre som har adoptert, ikke minst er det fantastisk å se gjensynsgleden når barna møter hverandre. Her kan vi snakke om alt, få råd fra andre, og det er et "faglig" tilbud som ikke er så lett å finne ellers. Ikke minst er det utrolig sosialt.

Hva er din rolle i styret?
Jeg er kontaktperson overfor treffkomiteen, samt at jeg skal jobbe med nyhetsbrevet sammen med Åslaug. Jeg er ny i styret.

Har du et hemmelig talent?
Jeg er flink til å huske ting, ofte det som er uviktig. Ellers er jeg god på digresjoner, og blitt fortalt at jeg umulig kan ha noen hemmeligheter ettersom jeg ikke klarer å slutte å prate.


Ingrid
Hvem er du og hvor bor du?
Jeg er Ingrid Aarnes fra Oslo, 37 år, og bor på Manglerud. Jeg er gift med Maarten fra Belgia, og vi har akkurat blitt de heldige foreldrene til nydelige Emma Rose født i Cape Town.

Hva jobber du med?
Jeg er geolog og jobber som forsker ved Norsk Regnesentral.

Hva betyr SA foreningen for deg?
SA-foreningen har vært viktig i ventetiden, både med treff på Geilo og heppetråd på forum. Og vi gleder oss til treff og arrangementer med barn i årene som kommer, og synes det er fint å kunne ha kontakt med folk fra hele landet.

Hva er din rolle i styret?
Jeg er nytt varamedlem i styret.

Har du et hemmelig talent?
Det er ikke så hemmelig, men jeg liker å male og drive med håndarbeid av mange slag.


Ragnhild
Hvem er du og hvor bor du?
Jeg er Ragnhild Mathisen, 48 år, gift med Odd Erik og mamma til Amalie, snart 11, og Markus 4 år fra Cape Town.

Jeg bor på Kjelsås i Oslo.

Hva jobber du med?
Jeg jobber i Telenor med ansvaret for Corporate Affairs i Norge, dvs. områdene kommunikasjon, myndighetskontakt- og regulatorisk, samfunnsansvar og personvern.

Hva betyr SA foreningen for deg?
SA foreningen for meg betyr at vi som familie kan treffe andre familier som skal, eller har adoptert fra Sør-Afrika. Det er et unikt og fantastisk nettverk som man kan dele erfaringer med, få gode råd fra og ikke minst få venner og ha det veldig hyggelig sammen med på treff.

Hva er din rolle i styret?
Jeg er leder i styret. Fra før har jeg ett år bak meg som styremedlem.

Har du et hemmelig talent?
Jeg er god på pavlova og potetsalat, sier mine nærmeste....så sånn sett ikke så veldig hemmelig og nok heller ikke noe som defineres som et talent. Men, jeg har veldig god retningssans!

Kalina
12-02-20, 08:28
Hei alle sammen.

Styret i Sør-Afrika foreningen har nå gått til anskaffelse av et digitalt medlemssystem. Det er flere grunner til at vi bør ha et slikt system. Den aller viktigste grunnen er at vi som forening et krav på oss i forhold til GDPR og oppbevaring av medlemsinformasjon. Andre viktige grunner er at det gir oss en bedre oversikt over våre medlemmer, vi kan nå sende ut faktura for medlemskontingenten og det gir oss muligheten til å søke støtte til våre arrangementer.

For å få mest mulig riktig informasjon inn i systemet, ønsker vi at dere som medlemmer svarer på denne undersøkelsen. Det tar ca. 2 minutter hvor vi spør om navn, telefon nummer, adresse og fødselsdato til alle i husstanden. Det er veldig fint om dere melder inn navn/fødselsdato på alle barna, ofte gis det støtte på bakgrunn av antall medlemmer.

Grunnen til at vi trenger fødselsdatoen er for å dokumentere medlemslisten i forhold til ulike tilskudd vi evt. kan søke på. Jmf til kriteriene hos Bufdir (som veldig mange tilskuddsordninger referer til) er man ikke godkjent/dokumentert medlem før man har fødselsdatoen på medlemmene.
Vi setter stor pris på deres hjelp til å få et mest mulig riktig informasjon i vårt nye medlemssystem.

For å gis oss tilbakemelding på deres informasjon, bruk denne lenken:
https://no.surveymonkey.com/r/J5GVYTP

Ta kontakt med torunn@haugvik.com dersom dere har noen spørsmål.

Kalina
07-04-20, 16:23
Kjære alle medlemmer i Sør-Afrikaforeningen,

Det er en krevende tid vi er inne med koronaviruset og hverdagen har blitt forandret for oss alle. Påsketider er jo vanligvis den tiden av året hvor treffkomiteen sender ut invitasjon til vårt årlige høydepunkt, treffet på Geilo. Siden vi ikke vet pr nå hva det er mulig å legge opp til av arrangementer fremover, har treffkomiteen og styret i fellesskap besluttet å avvente til etter påske med å sende ut informasjon. Treffkomiteen og styret vil sammen ha et møte første uken etter påske. Da vil vi ha fått ny informasjon fra myndighetene om hvilke tiltak som vil gjelde i Norge fremover og slik forhåpentligvis ha et noe bedre grunnlag for å vurdere situasjonen.

Styret har også besluttet å avvente utsendelse av faktura på medlemskontingenten for 2020, gitt den vanskelige situasjonen mange opplever nå. Vi kommer tilbake til dette spørsmålet når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg.

Styret og Treffkomiteen håper alle små og store får en så fin påske som mulig og sammen sender vi varme tanker til Sør-Afrika i en vanskelig tid.

God påske!

Kalina
25-04-20, 13:37
Kjære alle i Sør-Afrikaforeningen

Håper dere har hatt en fin påske!

Treffkomiteen og styret har som varslet før påske hatt et møte for å diskutere hva vi gjør med årets treff på Geilo i lys av koronasituasjonen. Vi har gjort en grundig vurdering av situasjonen. Selv om vi fortsatt ikke vet hva som vil være myndighetenes retningslinjer for store arrangementer etter 15. juni i år, har treffkomiteen og styret i fellesskap kommet til at det ikke vil være riktig å legge opp til treff på Vestlia i år. Selv om det skulle bli åpnet opp for at det er mulig å arrangere den typen treff i sommer/høst, må vi etter all sannsynlighet fortsatt forholde oss til omfattende smitteverntiltak som vil gjøre at mange av de aktivitetene vi har på treffet ikke vil være mulig å gjennomføre. Med et arrangement som samler så mange barn, unge og voksne, med lek i lekerom, klatrepark, svømmeanlegg og store felles middager, er det vanskelig å se for seg at det skal være mulig og ikke minst forsvarlig i den tiden vi er inne i nå. Dette er selvsagt ikke en beslutning vi har tatt med lett hjerte, men vi er opptatt av at hensynet til smittevern må gå foran.

Avtalen vi har med Vestlia Resort innebærer at dersom vi avbestiller innen 1. mai i år, så vil vi ikke bli belastet noen kostnader. Styret vil derfor kontakte Vestlia for avbestilling og samtidig bekrefte bestilling for treffet neste år.

Mange av oss hadde gledet oss til årets treff og særlig er det kanskje mange av barna som nå blir skuffet. Samtidig så tror vi i treffkomiteen og styret at det er gode muligheter for å gjøre aktiviteter lokalt og regionalt i mindre grupper, som erstatning for et nasjonalt treff i år. Treffkomiteen og styret vil møtes igjen i mai for å se på muligheter for aktiviteter og møteplasser i mindre skala og vil formidle ideer og muligheter for dette til dere alle. Særlig tenker vi at det hadde vært gøy om vi klarte å gjennomføre NorSA-løp - på hver vår kant av landet og innenfor gjeldende smittevernregler - slik at vi kan sende penger til NorSA i en tid hvor behovet for hjelp kanskje er større enn noen gang. Kom gjerne med innspill og tanker om aktiviteter som kan gjennomføres. Gitt at vi er spredt over hele Norge er det vanskelig å legge opp til noe organisert fra foreningens side. Men vi kan gjerne ta innspill på gode forslag som kan formidles til alle medlemmer i foreningen og som deretter kan bli lokale initiativ på frivillig basis, samtidig som smittevern ivaretas.

Selv om vi ikke møtes på treff må vi også gjennomføre årsmøtet i Sør-Afrika foreningen. Dette vil vi forsøke å finne en løsning for digitalt og komme tilbake med et forslag til tidspunkt for dette. Deretter vil invitasjon til årsmøtet bli sendt ut i henhold til vedtektene for foreningen.
Vi er trygge på at selv om vi ikke møtes fysisk i år, så vil fellesskapet og det gode samholdet i Sør-Afrika foreningen bestå. Og, vi samles igjen på Vestlia i 2021, i et forhåpentligvis korona-fritt miljø!

Med hilsen fra treffkomiteen og styret

Kalina
12-05-20, 11:41
Til medlemmer i Sør-Afrika foreningen,

Vi viser til meldingen som styret sendte ut før påske, der vi opplyste om at vi besluttet å avvente utsendelse av faktura på medlemskontingenten gitt den vanskelige situasjonen vi er, og har vært, i, og at vi skulle komme tilbake til dere når vi så utviklingen. Vi har nå besluttet å sende ut fakturaene, med oppfordring om å betale medlemskontingent for de av dere som har anledning til dette, med frist 1.august. Årsaken til at vi velger å sende den ut er at kontingenten er vår viktigste inntektskilde og løpende utgifter skal dekkes. Og selv om det ikke blir treff i år har vi allerede startet planlegging av neste års treff. Mange av dere har allerede betalt, og det setter vi stor pris på!

Med ønske om en god vår til alle våre medlemmer😊