PDA

Vis full versjon : Vervingskampanje - treffkomité og/eller stille til valg i styretbeluda
14-04-13, 22:28
Hei alle sammen,
vi skriver 14.april 2013, og selv om både årsmøte 2013 og Sør-Afrika treff 2014 kan synes langt unna, ønsker styret å være tidlig ute med å verve medlemmer til treffkomité og til å stille til valg i styret. Jeg har som styret sin representant tatt på meg ansvaret for dette.

Treffkomité:
Årets treffkomité kommer ikke til å fortsette etter treffet for 2013. Noen av de som sitter i komitéen har gjort det i tre år og andre i to år, og de ønsker nå å gi stafettpinnen videre.
I årets treffkomité er det fire personer, og dette er et antall styret tenker det er lurt å ligge på også i planleggingen av treffet for 2014. En eller to av representantene i komitén, vil være fra styret.
Det jobbes med å finne alternative steder til treff for 2014. Ved å ha en treffkomité på plass så tidlig som mulig, vil komitéen ha mulighet til å legge fram konkrete forslag allerede på årsmøtet under sommerens SA-treff. Dersom du kunne tenke deg å være med i treffkomitéen, så send gjerne en PM til meg i innboksen. Jeg kommer også til å drive litt research på hvem som eventuelt kan tenke seg dette, for jeg vet at det er mange engasjerte og kreative medlemmer i SA-foreningen.

Styrevalg
Minst en av styrets medlemmer stiller ikke til gjenvalg. Det betyr at Sør-Afrika foreningen trenger en eller flere nye representanter i styret. Sør-Afrika foreningen bærer fortsatt preg av å være en forening som skal finne sin "form". Og styret jobber med å få satt ting mer i system. Dersom du selv ønsker å delta i denne prosessen, eller kjenner noen andre som du tenker ville passe perfekt til et slikt verv, vil jeg gjerne at du sender meg en PM. Det er viktig at styret i Sør-Afrika foreningen er representativ for alle som er medlemmer i foreningen. Per i dag er styrets medlemmer bosatt i Stavanger, Bergen, Gjøvik og Oslo-området. Styret ser verdien og styrken ved at alle landsdeler er representert i styret og oppmuntrer derfor spesielt medlemmer "nord for Gjøvik" til å stille til styrevalg!

Det er mulig å melde seg både som kandidat til styret og til å sitte i treffkomitéen for 2014. Men det er selvfølgelig helt i orden å bare melde seg til en av oppgavene!

Hilsen Beathe (styrerepresentant) (beluda på forum)

Marianne
15-04-13, 21:06
hehe, jeg er virkelig nord for Gjøvik ;)
Men hvordan løser man styremøtene? skype?
Jeg stiller ikke, men tenker det sikkert er flere som lurer på det.

Biemannen
15-04-13, 21:29
Er billettene innen rimelighetens grenser møtes alle på ett styremøte, og så resten på Skype.
Styremøtene er veldig koselige, og eg anbefaler folk å prøve dette. Styret er ein flott gjeng!!!

beluda
24-05-13, 23:59
Jeg trekker frem denne igjen! Og ber alle som kjenner et snev av interesse og initiativ i seg i fht disse oppgavene, om å tenke seg grundig om og forfølge interessen og initiativet sitt! :blunke1:
Det er klart at minst tre (muligens fire) av styrets medlemmer ikke stiller til gjenvalg da de har sittet i styret gjennom flere år. Det betyr at vi trenger flere engasjerte medlemmer av sør-afrika foreningen som ønsker å stille til styrevalg!!! Hva med DEG?

Det trengs også engasjerte medlemmer til treffkomiteen!!! Kanskje du ikke ønsker å sitte i styret, men gjerne vil bidra til et bra SAtreff i 2014. Da har du muligheten NÅ!!! :ja:

lilla75
25-05-13, 00:49
Mulig jeg er litt trøtt, men jeg kunne ikke se hvor mange styret består av idag/evt hvor mange som det skal være i styret ut ifra vedtekter/statutter?

Jeg ville tro at når det gjelder treffkomite og styret forøvrig, så er det sikkert en fordel at ikke alle er på valg samtidig.
I lokalavdelingen til VB er to og to på valg hvert år (man velges altså for to år om gangen, og er på valg annenhvert år. Mange fortsetter i flere år), men på denne måten sikrer en kontinuitet. En unngår også at hele styret (eller hele treffkomiteen) går av samtidig, og at et nytt styre dermed "må gjøre nybrottsarbeid" unødvendig.
Dette er kanskje særlig viktig nå når foreningen stadig blir større og mer krevende å drive.

Igjen, mulig trøttheten forpurrer formidlingsevnen min, da er det bare å beklage :confused: :p

beluda
25-05-13, 14:04
Mulig jeg er litt trøtt, men jeg kunne ikke se hvor mange styret består av idag/evt hvor mange som det skal være i styret ut ifra vedtekter/statutter?

Jeg ville tro at når det gjelder treffkomite og styret forøvrig, så er det sikkert en fordel at ikke alle er på valg samtidig.
I lokalavdelingen til VB er to og to på valg hvert år (man velges altså for to år om gangen, og er på valg annenhvert år. Mange fortsetter i flere år), men på denne måten sikrer en kontinuitet. En unngår også at hele styret (eller hele treffkomiteen) går av samtidig, og at et nytt styre dermed "må gjøre nybrottsarbeid" unødvendig.
Dette er kanskje særlig viktig nå når foreningen stadig blir større og mer krevende å drive.

Igjen, mulig trøttheten forpurrer formidlingsevnen min, da er det bare å beklage :confused: :p

Styret skal bestå av fem til syv medlemmer. De som nå trekker seg fra styret har sittet i henholdsvis 5, 4 og 3 år. Første gang blir man valgt inn for to år. Og deretter kan man (hvis jeg har forstått det riktig) stille til nytt valg for enten ett eller to nye år.
Vi er altså tre, muligens fire som fortsetter. De tre som helt sikkert fortsetter/stiller til gjenvalg har sittet i ett og to år. Vet ikke om dette ble klarere?

Det er helt klart en fordel med kontinuitet og stabilitet i styret og at ikke alle gir seg samtidig!

Gunnbjørg
26-05-13, 13:13
Som ein av "avhopparane" i treff komiteen, er eg heilt einig i at det er viktig med kontinuitet. Eg vil difor bidra med det eg kan for den nye komiteen, men vil ikkje ha noko formelt ansvar. Personleg har eg no vert med i komiteen i 3 år, og ser at det er påtide å konsentrere seg om andre områder i livet. Heile komiteen tok eit ekstra år, då styret ikkje hadde klart å danne ny komitee ved årsmøtet i fjord.
Diskusjonen gjekk tidligare i vinter om kor treffet skulle vere og kva det skulle inneholde. Håpar jo at noken av dei som der var engasjert, men og dei som satt på sidelinja no vil benytte anledningen til å bidra til treffet.
Både styret og treff komiteen er dreve av foreningens medlemar, og det er på den måten ein kan vere me då forme foreninga slik ein vil. Dei siste åra har me vert halvt om halvt frå Vestlandet og Østlandet. Under planlegginga har me difor på desse 2 siste åra hatt, 2 møter i Oslo og eitt møte i Bergen. Me i komiteen har fått dekka billigaste reisemåte (har budd hos andre komitee meldlemar), mens resten av familien har måtta dekka reisa si sjølv dersom dei har vert med.
Eg ser på desse 3 år som utrulig givandes. Både voksne og ungar er blitt godkjent, og det er utrulig kjekt når ungane har nedtelging til neste gang dei skal treffast.
Håpar difor at nokon andre no vil dra arbeidet vidare slik at det ikkje blir slutt på treffa!
Dersom nokon vurderer det, men er usikker på arbeidsmengd etc er de meir enn velkommne til å ta kontakt!

Marianne
18-03-14, 13:19
Hei alle sammen!
Det nærmer seg nytt treff og årsmøte, og vi ser etter engasjerte medlemmer som kunne tenke seg å stille til styreverv :)
Ta kontakt enten her på tråden, eller som en pm til meg.