• Styret informerer

  Kjære alle brukere av forum.

  Legger her ut et punkt fra årsmøtet 2014. Det ble diskutert hvordan foreningens inntekter kan økes, for å sikre at inntektene dekker kostnadene vi har, slik at budsjettet går i balanse:

  - Økning av foreningens inntekter.
  Det er i dag 107 registrerte familier i Sør-Afrika foreningen, hvorav 8 familier har meldt seg ut og det kun 56 familier som har betalt medlemsavgift for 2014. Det er registrert at en god del av de som ikke betaler medlemsavgift er på forum og det er kommet inn forslag om at de som kun ønsker å være på forum er med og betaler for dette. Det koster å drifte forumet og samtidig vil en symbolsk sum bidra til å øke inntektene til foreningen. En deltager på Årsmøtet foreslår at det bør være full årsavgift. Dette betyr at nåværende brukere av forum må betale årsavgift for inneværende år på kr 314 for å kunne fortsette å være på forum. Det kom også inn forslag om å gi en «gratis prøvetid» på tre måneder for nye medlemmer på forumet. Dagbøker og underforum vil ikke være åpent i prøveperioden. Årsmøtet ønsker at dette må skje fortløpende og at hele forum stenger for de som ikke har betalt innen rimelig tid.
  Begge forslag blir enstemmig godkjent.


  Dette betyr altså at årsmøtet har bestemt at forum stenges for brukere som ikke ønsker å betale medlemsavgift. For å fortsatt ha tilgang må medlemsavgiften for inneværende år betales. Jeg kan også opplyse om at årsmøtet har bestemt at fra 01.01.2015 øker medlemsavgiften til kr 400,- pr år.

  Vi starter med å stenge i løpet av kort tid. Er du usikker på om du har betalt, så ta kontakt.
  Er der andre kommentarer eller spørsmål, så send meg en pm.

  Vennlig hilsen Ingvil
  Denne artikkelen kommer fra en forum tråd: Styret informerer startet av Ingvil View original post