Då er innkallinga til årsmøtet sendt ut på epost. Det er berre sendt ut til betalende medlemmer etter ei liste oppdatert 30.juni.
Er det nokon som ikkje har fått innkallinga, men som meiner at dei har betalt så kan det fort skje glipper. Send ein epost til meg eidesv@gmail.com så skal eg få sendt ut.