Da er innkallingen til årsmøtet sendt ut. Gi beskjed dersom du/dere ikke har mottatt e-posten.

Husk å bruke stemmeretten din!