Det er sendt ut epost om medlemskontingent for 2017 til alle medlemmer med registrert epost. Har dere ikke mottatt eposten, men var medlemmer i fjor, ta kontakt med admin, så får vi rettet opp adressen.
eposten er som følger:

Hei alle medlemmer i SA-foreningen

Da er tiden kommet til å betale medlemskontingent for 2017.
Kontingenten er uendret fra 2016 til 2017, og er på kr 400 og betales til kontonr. 6182.05.34513. Betalingsfrist 21.02.17
Merk innbetalingen med navn, epost og evt nick på forumet

I medlemskapet i foreningen gir tilgang til foreningens forum, mulighet til å delta på sommerens treff og ikke minst to medlemsblader i året. Medlemsbladet sendes ut på e-post, så pass på å melde fra om dere endrer epostadresse!


Med hilsen

Anne Ose,
kasserer